Jdi na obsah Jdi na menu
 


Znamení konce a platnost staré smlouvy

9. 11. 2017

Mluvená verze přednášky je na této adrese:

1.díl:https://youtu.be/KvHSBw5FUVI

2.díl:https://youtu.be/Na79YoK0H0c


Zdravím všechny a jsem rád, že jste se se rozhodli věnovat čas této přednášce.

Otevřeme spolu zajímavá témata, která jsou velmi aktuální pro současnost.

Tato přednáška má dvě části:


1. Znamení konce: Přírodní katastrofy a pokles morálky společnosti

2. Boží zákon. Znamení Boha a antikrista

Pustíme se tedy do části první:

Znamení konce:
Přírodní katastrofy a pokles morálky společnosti

Období „konce srpna, září a říjen“ bylo ve znamení přírodních pohrom na mnoha místech. Zatímco je obvyklé, že se přírodní katastrofy objeví na některém jednom konkrétním místě, tentokrát se jedná o více míst a to během krátké doby. Nahlédneme-li do sdělení zpravodajství během tohoto období, objeví se nám záznamy jako tyto:


7. září 2017
Irma je bouře kategorie 5, tedy nejsilnější hurikán nad Atlantikem, který byl na severu od Karibských ostrovů zaznamenán.
Irma vyrve mrtvé ze země, z rakví budou smrtící projektily. Na evakuaci zbývá pár hodin.
Miliony lidí opouští domovy. Hurikán Irma se řítí na Floridu, Mexiko zasáhl hurikán Katia. Hurikán Irma devastuje východní pobřeží USA

22. září. 2017
Hurikán Maria opět zesílil, má už 21 obětí

26. září 2017
Ničivé hurikány Maria a Lee se otáčejí k Evropě. U moře může výška vln dosáhnout i sedmi metrů

12. října 2017
Vietnam a Thajsko po bouřích devastují záplavy. Desítky mrtvých a pohřešovaných.
Hanoj/Bangkok - Severní a střední Vietnam se potýká s ničivými záplavami a sesuvy půdy. Zahynulo nejméně 46 lidí a 33 osob se pohřešuje. Zřítily se desítky domů, voda odnesla tisíce zvířat.

13. října 2017
Požáry spalují sever Kalifornie: 31 mrtvých. stovky pohřešovaných.
Na severu Kalifornie zuří celkem 22 požárů. Podle aktualizované bilance si vyžádaly nejméně 31 obětí a stovky lidí jsou pohřešovány. Do boje s plameny bylo nasazeno 8000 hasičů.

8. září.2017
Zemětřesení v Mexiku zachvělo zemí i na Ostravsku.
Silné zemětřesení, které v pátek 8. září 2017 zasáhlo Mexiko, zaznamenaly také seismické stanice na Ostravsku, které mají za úkol především monitorovat záchvěvy v oblasti místních černouhelných dolů.

Takže máme tu zemětřesení, hurikány, povodně, požáry a to během krátkého časového úseku. Dovolím si sdělit vlastní pohled na věc. Mě nepřekvapuje, že dochází k nárůstu těchto přírodních katastrof co do síly, čím dál častějších projevů a také výskytu na stále více místech a to i současně. Věřím ve velmi blízký příchod pána Ježíše Krista a ten je spojen s koncem tohoto světa, což je třeba nebrát negativně, protože je to spojeno především s vysvobozením a následným začátkem nového, lepšího světa, oproštěného od všech nám známých nepříjemností. To co se děje s přírodou je tedy jedno ze znamení druhého Kristova příchodu na tuto zem. Těch znamení je samozřejmě mnohem více a spadají do dalších oblastí, jako například do duchovní – náboženské. A teď by někdo možná mohl říci, že proč se nedá vystačit právě jen s těmi znameními v duchovní-náboženské oblasti a musí se to projevovat devastujícím způsobem i v přírodě, když nevěřící lidi stejně nejspíše vůbec nezajímá, že by měl Ježíš znovu přijít na tuto zem. V Boha nevěří, vše se podle nich odehrává a odehraje jen na této zemi a pokud svět skončí, dál nebude nic. A mnoho lidí tento názor skutečně má. Proč se to tedy musí projevovat i takto v přírodě, aby byla znamení předkládána úplně všem? Odpověď je v druhé části právě řečené věty. Aby byla znamení předkládána úplně všem. Bůh by rád zachránil každého člověka, kdyby o to ovšem každý člověk zájem měl. Kdyby se vše před Ježíšovým návratem odehrálo v tichosti a poklidu, mnozí by ani nepostřehli, že se něco má stát, žili by si stále stejným životem a najednou by přišel konec. Ty katastrofy, které se týkají všech a již je nelze přehlédnout, pouze se jim dále nevěnovat, ty jsou tu proto, aby se alespoň někteří z dosud nevěřících začali zajímat o to, proč se to vlastně děje. Aby aspoň část z těch mnohých začala pátrat po těch velkých pravdách, které mají moc člověka obrátit k Bohu a zachránit.

Zmínili jsme si teď některá znamení, ono je jich více a nebudeme se nyní všemi zabývat, k tomu mám určeny samostatné dokumenty prozatím ve psané formě. A na jedno další znamení se dnes ale podíváme, protože se dotýká, řekl bych, velké části, nebo většiny lidí. Tím znamením je „Pokles, nebo-li úpadek morálky a tímto úpadkem ovlivněné mezilidské vztahy“.

Morálka společnosti celkově upadá. Každá další nová generace trvale posunuje hranice přípustného chování. Chování, které vidíme dnes běžně bylo dříve ojedinělé a ještě dříve dokonce nemyslitelné. Způsob jednání s druhými se dnes nese ve jménu arogance, povyšování, mluvení k druhým s nadřazeným tónem v hlase a celkově shrnuto si někteří dovolují to, co by nesnesli, kdyby si někdo druhý dovolil k nim. Přibývá také agresivita a nervozita a snadno tak narazíme na nervní lidi, jejihž způsobem projevu je, jak já to nazývám, „hulvátská arogance“.

A teď si můžeme položit otázku, bylo něco takového také předpovězeno v Písmu svatém, tedy v Božím slově, nebo-li Bibli?

Podíváme se do 2. Timoteovi, kapitola3, verš 1-4.

Toto však věz, že v posledních dnech nastanou těžké časy. Lidé budou sobečtí, chtiví peněz, chlubiví, domýšliví, rouhaví, rodičů neposlušní, nevděční, nesvatí, bezcitní, nesmířliví, pomlouvační, nevázaní, hrubí, nepřátelští k dobrému, zrádní, lehkomyslní, nadutí, milující rozkoš spíše než milující Boha.

Vidíme něco takového dnes?

Jací lidé jsou ve velkém měřítku v současné době?

Částečně jsme si to již zhodnotili a vidíme, že vlastní rozhodnutí se pro způsob, jakým se budeme k druhým chovat je ukazatelem morální úrovně společnosti.

Povýšení lidé s nadhodnoceným sebevědomím většinou neumí zvítězit sami nad sebou, tedy porazit své ego, tak v rámci povyšování se útočí na ego druhých.

Matouš 24:12
A protože vzroste bezzákonnost, ochladne láska mnohých.

Bezzákonnost je stav společnosti, při kterém přestávají platit zákony. To znamená ne, že by přestaly zákony existovat, jsou tu stále, ale společnost, nebo mnozí lidé jimi pohrdají. Nerespektují je a řídí se převážně či výhradně prosazováním vlastního zájmu a rozhodnutí. Důsledkem vzrůstu bezzákonnosti je ochladnutí lásky. Zákon má totiž především sloužit k tomu, aby zajišťoval stejné podmínky a práva pro všechny. Jeho hlavním účelem není omezovat, ale zajistit stejné podmínky pro všechny. Ohleduplný člověk tomuto principu rozumí, dodržuje jej a ohleduplnost je vyjádřením toho, že si druhých vážíme, chováme k nim úctu a to je právě určitá forma lásky. Pokud si druhých přestaneme pro vlastní nadutost a nadřazenost vážit, stáváme se vůči nim bezohlední a tuto formu lásky k nim odstraníme. Pokud ztratíme ohled vůči druhým, nemáme důvod respektovat zákony, které je chrání a udržují ve stejné rovině jako je ta naše.

Pokud jde o charakteristiku společnosti a tedy lidí na konci času, dalo by se uvést mnoho příkladů a mohli bychom takto pokračovat ještě dlouho. Bude však stačit zmínit jen některé. Více se o tom rozepisuji ve své knize, která má název „Poslední události konce dějin“.

Aktuálně řeším její vydání, věřím že se to podaří co nejdříve.

Podíváme se ale ještě na to, na co především jsou dnes lidé, převážně ti mladší, zaměřeni. Je to ta vnější – tělesná stránka, kterou chodí zušlechťovat do posiloven a pak jediné co řeší je, jak kdo vypadá. Patří sem i různé formy parádění se jako vylepšit si nehty, řasy a dále móda, tedy oblečení. Lidé jsou natolik zaměřeni na vnější tělesnou stránku a po té vnitřní jsou mnohdy prázdní a zkažení.

Zušlechťování ducha se nevěnují. A tak se můžeme zeptat, bylo i toto předpovězeno?

Ano bylo, opět se podíváme do Bible. Český studijní překlad
Judův 1:17, 18, 19

Vy však, milovaní, pamatujte na slova předpověděná od apoštolů našeho Pána Ježíše Krista. Říkali vám: ‚Na konci času budou posměvači, kteří budou žít podle svých vlastních bezbožných žádostí.‘ To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení, lidé duševní, kteří nemají Ducha.

Bible21 List Judův 1:19
To jsou ti rozvraceči, tělesní lidé bez Ducha.

č.e.p., 2. Petrův 3:3
Především vám chci říci, že ke konci dnů přijdou posměvači, kteří žijí, jak se jim zachce

To že žijí jak se jim zachce znamená, že jsou zcela odvráceni od Boha stvořitele a jeho doporučení jak žít, které nám předal skrze tak zvané zrcadlo, které znamená desatero přikázání. Samozřejmě se tu bavíme o pravém biblickém desateru, ne o jeho změněné verzi, tedy o desateru papežském, nebo-li římskokatolickém.
Ještě se můžeme zaměřit na to, kdo že to bude žít takto odvrácen od Boha?
Posměvači.

To jsou lidé, kteří se budou vysmívat těm jiným, věřícím lidem, kteří budou mluvit o Bohu, pánu Ježíši a celkově o věcech duchovních. Budou se smát když o něčem takovém uslyší.

Podíváme se ještě na jednu skupinu lidí, která se v přečteném úryvku z Bible objevila. To jsou ti, kteří vytvářejí rozdělení. Překlad „Bible21“ uvádí „ To jsou ti rozvraceči“. Toto se dá vyložit dvěma způsoby. Ten první znamená, že vezmeme člověka jako celek se všemi jeho předpoklady a možnostmi, rozdělíme jej na stránku duchovní a tělesnou, přičemž tu duchovní zcela odstraníme a zaměřujeme se jen na tu tělesnou. Druhý, rovněž správný výklad pak poukazuje na lidi, kteří narušují, čili rozvrací, nebo-li rozdělují to, co by mělo být a nebo je spolu. Toto se nejčastěji týká lidských vztahů a to především v oblasti vztahů mezilidských, rodinných a partnerských. V rodinách se pak objevují jednotlivci ve velmi blízkém příbuzenském vztahu, kteří se však nesnesou. A velmi často tito rozvraceči působí a snaží se narušit vztahy partnerské, ať je to jen vztah a nebo přímo manželství. Takový rozvraceč když se dostane do společnosti, kde je třeba nějaký manželský pár a z toho páru se mu dotyčná osoba líbí, vezmeme příklad, kdy tímto rozvracečem je muž a zaujala ho žena, která patří jinému muži, tak tento rozvraceč nemá problém učinit určité kroky k tomu, aby zjistil, jestli ten jeho vybraný objekt, ta žena, by byla ochotná zradit svého partnera a něco si začít s tímto rozvracečem. Začíná to lichotkami, vychvalováním, snahou zaujmout a co nejvíce si s dotyčnou osobou povídat, no a tak si zkoušet připravovat cestu k tomu, aby mohl tuto ženu svést, pokud bude tedy taková, že se nechá no a tím způsobit narušení, nebo přímo rozvrácení jejího vztahu. Pravděpodobně by se teď objevil někdo, kdo by namítal, že přece záleží na tom, jak na to bude reagovat ta žena a jestli něco takového vůbec dopustí. My tu však neřešíme co se s tím bude dít dál a jaký to způsobí následek. To je až druhořadá věc. Řešíme zde tu prvotní snahu, přesněji to, že se budou někteří lidé, kterých nebude zrovna málo, snažit narušit vztah a rozvrátit ho pro svůj vlastní prospěch a uspokojení nějaké své touhy. Řešíme tu to, že zde budou tito rozvraceči a budou se snažit do vztahů druhých vstupovat.

Takže tímto bychom ukončili tu první část přednášky.


2. část
Boží zákon. Znamení Boha a antikrista

Otázka: Platí stále starý zákon?
Platí desatero uvedené v tomto starém zákoně?

Dalo by se odpovědět krátce a jednoduše, že ano, avšak je třeba se tomuto věnovat více do podrobna. Viděl jsem totiž přednášky a výklady, které hovoří o tom jak byly smlouvy postupně nahrazovány. Nejprve tu byla smlouva s Abrahamem, později s Mojžíšem ve formě desatera přikázání a i tato byla nahrazena zcela novou smlouvou, která hovoří o tom, že jsme spaseni, čili zachráněni výhradně milostí pána Ježíše. Na tomto je samozřejmě kus pravdy, ale není správné tvrdit, že tato nová smlouva nahrazuje tu předchozí. Pokud by ji nahradila, pak to znamená že desatero už neplatí a tak klidně můžeme krást, vraždit lidi, cizoložit, rouhat se Bohu a ještě mu k tomu s výsměchem dodat jak jsme rádi, že se již takovýchto špatností můžeme klidně a v jakémkoli měřítku dopouštět, když už přikázání neplatí a Ježíš nás za každou cenu zachrání, když věříme tomuto přincipu záchrany v jeho milosti. Takže když řeknu, pane Ježíši já budu klidně konat všechny možné nepravosti a tvá smrt na kříži mě očistí a tvá milost pak zachrání.....Můžeme se spolehnout, že Ježíš v tomto případě očistí naše hříchy a svojí milostí nás zachrání?

Pravda je úplně jiná. Není to moje pravda, ale pravda daná v Božím slově. Pravda je totiž taková, že nová smlouva nenahrazuje tu předchozí, ale pouze ji doplňuje. Desatero platí stále a i nadále se máme snažit jej dodržovat jak jen můžeme k čemuž nás vede jak láska k pánu Ježíši, tak vlastní rozhodnutí ho následovat. Sám Ježíš se ke staré smlouvě, tedy zákonu a i desateru vyjádřil zcela jasně.

Matouš, 5. kapitola, 17-19

Nedomnívejte se, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky; nepřišel jsem je zrušit, nýbrž naplnit. Neboť amen, pravím vám: Dokud nepomine nebe a země, nepomine jediné nejmenší písmenko ani jedna čárka ze Zákona, dokud se všechno nestane. Kdo by tedy zrušil jediné z těchto nejmenších přikázání a tak učil lidi, bude v království Nebes nazván nejmenším. Kdo by je však činil a učil, ten bude v království Nebes nazván velkým.

Ježíš zde jasně hovoří o tom, že smlouva, která tu byla před ním stále platí a platit bude až do konce světa. Pobízí nás k tomu, že máme podle této smlouvy nadále činit a učit ji. Také říká, že nepomine ani písmeno ze starého zákona, dokud se vše nestane. A úplně vše co se kdy mělo a má stát se stane až na samotném konci tohoto světa a proto starý zákon platí stále a ten nový jej pouze doplňuje, nikoli nahrazuje! Celé se to dá chápat, přeneseno například na oblast výpočetní techniky. Představte si, že v počítači používáte určitý operační systém a nově si do něj doinstalujete, tedy doplníte servisní baliček verze, třeba SP2. Tato verze SP2 obsahuje vlastnosti z původního SP1 a k tomu přináší nějaké nové. Takže stále používáte stejný operační systém a pouze byly jeho možnosti rozšířeny.

A tato část, kterou jsme si právě přečetli, ve výkladu mnohých protestantských církví chybí.

Víte je velmi nebezpečné doplnit a vysvětlit Bibli vlastním výkladem, na místo vysvětlení Biblí. Porušení principu a základního pravidla vykládat Bibli Biblí dává příležitost ke vzniku falešného učení.

Pokud chcete tvrdit, že Boží přikázání obsažené v desateru již neplatí a nemusíme je dodržovat, když si vystačíme jen se spolehnutím se na milost pána Ježíše, potom můžeme z Bible zcela vyhodit celou knihu Zjevení.

Proč?

Protože právě tato poslední kniha Svatého písma říká, že na konci času bude mít Bůh stvořitel svůj lid a vytrvalost tohoto lidu bude spočívat v zachovávání Božích přikázání.

Zjevení 14:12
Zde je vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a Ježíšovu víru.

Kteří zachovávají co?

Boží přikázání.

Takže jaká je celá pravda?

Ano, jsme zachráněni pouze milostí pána Ježíše a ne dodržováním Božího zákona, tedy desatera, ale zákon, čili desatero máme stále v rámci našich sil a možností dodržovat. Nemůžeme být spaseni z poslušnosti desatera a konáním skutků na jeho základě, protože stále zůstáváme chybujícími a žádný člověk by nedokázal předvést naprostou dokonalost a neomylnost v dodržování přikázání.

Proto musela být smlouva rozšířena o nový dodatek o novou smlouvu, že budeme zachráněni výhradně skrze Ježíše Krista, aby mohl být vůbec někdo zachráněn. Boží zákon obsažený v desateru však platí stále a máme se snažit jej dodržovat, jak jsme si na základě několika míst Bible, podotýkám míst uvedených v Novém zákoně, ukázali.

Poslední kniha Nového zákona – kniha Zjevení nám ukazuje mnohem více, než je potvrzení stálé platnosti desatera. Hovoří také o znamení Boha a antikrista, které má být předmětem závěrečného sporu v dějinách této země. Půjde o rozhodnutí se pro a nebo proti přijmutí znamení šelmy a nebo znamení Boha stvořitele. Znamení šelmy je tedy v přímém protikladu ke znamení Boha stvořitele. Na otázku čeho se znamení týká, nebo co je tím znamením našeho Boha, odpoví opět sama Bible.

Ezechiel 20:12
Dal jsem jim také své soboty, aby se staly znamením mezi mnou a jimi, aby poznali, že já Hospodin je posvěcuji.

Takže co je znamením mezi Bohem a člověkem? Co je znamením Boha stvořitele? Je to sobota. Sedmý den týdne, obsažený ve čtvrtém přikázání. Znamení šelmy tedy bude jiný den týdne, který si zvolila šelma sama jako své znamení. Kdo se o toto zajímá ve světle pravdy tak ví, že šelma o které se tu hovoří, tedy šelma z moře představuje římskokatolickou církev, nebo-li také papežství. Jejím znamením je neděle a tento den považují za sváteční pro vykonávání hlavních bohoslužeb.

A dejme si další otázku. Měl Bůh stvořitel v plánu, že sobota během dějin této země přestane platit a bude nahrazena jiným dnem?

Podívejme se, jak nám odpoví Boží slovo. Opět otevřeme Bibli a budeme číst.

Exodus 31:13,16,17
Promluv k synům Izraele: Jistě budete zachovávat mé soboty, neboť to je znamení mezi mnou a vámi po všechny vaše generace, abyste věděli, že já Hospodin vás posvěcuji. Ať synové Izraele zachovávají sobotu a slaví sobotu po všechny své generace jako věčnou smlouvu. Bude věčným znamením mezi mnou a syny Izraele, neboť v šesti dnech Hospodin učinil nebesa a zemi a sedmý den přestal a oddechl si.

Synové Izraele jsou všichni křesťané, kteří patří k Božímu věrnému lidu Netýká se tou pouze obyvatel Izraele, kteří tam žijí dodnes. Je třeba na to nahlížet z pohledu duchovního a zde se to týká všech pravých křesťanů.

Jakým bude sobota znamením?
Věčným.
Má platit po všechny generace jako věčná smlouva.
A jelikož v závěrečném sporu půjde o to, čí znamení přijmete, nemůže být jedno, ve který den vykonáváte bohoslužby.

Znamení se naplňují a zbývá už jen málo toho, co se má stát. Ježíš přijde po druhé na tuto zem mnohem dříve, než si většina křesťanského světa myslí.

Připravme se na tento jeho příchod.

Amen.


Doplňující slova:

S přírodou se něco velkého a zásadního děje už v průběhu celého roku 2017
Toto video je toho důkazem:

https://youtu.be/_kwbBOUrk6o